مطالب مربوط به دسته بندی :پودرهای غیر آهنی

کاربرد ها: پودر منیزیم به عنوان واکنشگر گرینیارد، عامل کاهنده در تولید فلز عنصری از ترکیب اکسیدی ان، پیروتکنیک، تولید فشفشه اتش یازی، تهیه سیم جوش ، تولید فرو آلیاژها و بلوکه های کربن-منیزیم صنعت استیل بکار برده می شود. روش تولید: ماشین کاری مشخصات: مشخصات فنی پودر منیزیوم در زیر آمده است اگر مشتری […]

  این شرکت توانایی تولید پودر برنز به روش اتمایزینگ گازی و ابی به دانه بندی های۶۳- میکرون، ۱۵۰- میکرون ،۲۵۰- میکرون، ۳۰۰ میکرون، را دارد. برخی کاربرد های این محصول ۱-متالوژی پودر جهت تولید قطعات برنزی – صنعت خودرو سازی ۲-در کاربردهای سایشی نظیر لنت ترمز و صفحه کلاچ ۳-تولید بوش های خودروغنکار ۴- […]

دانه بندی ها : شامل ۴۵- میکرون، ۶۳- میکرون ، ۱۰۰- میکرون ،۱۵۰- میکرون، ۵۰۰-۶۳+ میکرون برخی موارد مصرف این محصول ۱-کاربردهای شیمیایی ونظامی (مواد دودزا ) ۲-متالورژی پودر (برای تولید قطعات برنزی با انبسا ط کم) ۳-متالورژی پودر (برای تولید قطعات برنزی با انبساط متوسط)۴- کاربردهای سایشی و صنایع شیمیایی و…    

پودر برنج اتمایز ۳۰-۷۰ با شکل دانه بندی نامنظم دانه بندی ها : شامل ۱۶۰- میکرون، ۲۵۰- میکرون ، ۱۰۰۰- میکرون ،۱۵۰۰- میکرون برخی موارد مصرف این محصول ۱-متالوژی پودر جهت تولید قطعات برنجی – در تولید سگمنتها و الماسهای برش ۲-در کاربردهای سایشی نظیر لنت ترمز و صفحه کلاچ همچنین این شرکت قابلیت این […]

پودر مس اتمایز گازی با شکل ظاهری نامنظم دانه بندی ها شامل ۶۳- میکرون، ۱۵۰- میکرون ، ۳۰۰- میکرون ،۵۰۰- میکرون، ۱۰۰-۱۵۰+ میکرون، برخی کاربرد های این محصول ۱-متالورژی پودر جهت تولید قطعات مسی – در تولید سگمنتها و الماسهای برش ۲-در کاربردهای سایشی نظیر لنت ترمز و صفحه کلاچ ۳-مبدل های حرارتی، پوشش کاری و […]

این شرکت قادر به تولید پودر سرب به روش اتمایزینگ گازی و با دانه بندی های۶۳- میکرون، ۱۵۰- میکرون ، ۵۰۰+۱۵۰- میکرون می باشد. برخی موارد مصرف این محصول متالورژی پودر، لنت ترمز، صنایع شیمیایی و صنایع نظامی (مواد دودزا) دانه بندی مورد مصرف ۶۳- میکرون متالورژی پودر، لنت ترمز، صنایع انرژی هسته ای و صنایع […]

این شرکت قادر به تولید پودر روی به روش اتمایزینگ گازی با شکل ظاهری بی شکل و نامنظم و با دانه بندی های زیر می باشد: دانه بندی ها (شامل ۴۵- میکرون، ۶۳- میکرون ، ۴۵+۱۵۰- میکرون ،۶۳+۵۰۰- میکرون) برخی کاربرد های این محصول ۱-پروتکنیک (کاربردهای انفجاری وآتش بازی) ۲-متالورژی پودر- متالورژی(گالوانیزینگ) ۳- به عنوان عامل […]

شرکت متالورژی پودر خراسان قادر می باشد انواع خمیر آلومینیوم با دانه بندی هایی مطابق با نیاز مشتری تولید نماید که در صنایع مختلفی از جمله تولید بتن های سبک ، صنایع رنگ سازی و … کاربرد دارند.

پودر آلومینیوم نامنظم شرکت متالورژی پودر خراسان قادر می باشد هر نوع دانه بندی از پودر الومینیوم نامنظم مطابق با نیاز مشتری تولید نماید که در صنایع مختلفی از جمله تولید صنایع نظامی، شمیایی، متالورژی، لنت ترمز و….کاربرد دارند. دانه بندی ها : شامل ۴۵- میکرون، ۶۳- میکرون ، ۱۵۰- میکرون ، ۶۳+۳۵۰- میکرون، ۱۰۰+۴۰۰-  میکرون  

پودر آلومینیوم اکلیل (فلیک)

پودر آلومینیوم اکلیل (فلیک) شرکت متالورژی پودر خراسان قادر می باشد چهار نوع پودر آلومینیوم فلیک متفاوت تولید نماید که در صنایع مختلفی از جمله تولید بتن های سبک ، صنایع رنگ سازی و صنایع شیمیایی  کاربرد دارند. دانه بندی ها : مطابق با درخواست مشتری انواع دانه بندی قابل تولید می باشد.

پودر آلومینیوم کروی

پودر آلومینیوم کروی شرکت متالورژی پودر خراسان قادر می باشد هر نوع دانه بندی از پودر الومینیوم کروی مطابق با نیاز مشتری تولید نماید که در صنایع مختلفی از جمله صنایع نظامی، پیرو تکنیک، سوخت موشک، صنایع رنگ سازی و….  کاربرد دارند.