پودر منیزیوم

کاربرد ها:
پودر منیزیم به عنوان واکنشگر گرینیارد، عامل کاهنده در تولید فلز
عنصری از ترکیب اکسیدی ان، پیروتکنیک، تولید فشفشه اتش یازی،
تهیه سیم جوش ، تولید فرو آلیاژها و بلوکه های کربن-منیزیم صنعت
استیل بکار برده می شود.

روش تولید:
ماشین کاری

مشخصات:
مشخصات فنی پودر منیزیوم در زیر آمده است
اگر مشتری پودر خاصی نیاز داشته باشد
ما توانایی تولید پودر مطابق با نیاز مشتری را داریم.

دانلود مشخصات فنی محصول