پودر فرو سیلیس

پودر فرو سیلیس

پودر فرو سیلیس

این شرکت قادربه تولید پودرهای الیاژ اهن به روش اتمایزینگ گازی می باشدکه در تولید الکترود جوشکاری کاربرد دارد.

 

دانلود اطلاعات محصول