پودر آلومینیوم کروی

پودر آلومینیوم کروی

پودر آلومینیوم کروی
شرکت متالورژی پودر خراسان قادر می باشد هر نوع دانه بندی از پودر الومینیوم کروی مطابق با نیاز مشتری تولید نماید که در صنایع مختلفی از جمله صنایع نظامی، پیرو تکنیک، سوخت موشک، صنایع رنگ سازی و….  کاربرد دارند.

 

دانلود مشخصات فنی محصول